Prečo potrebujete komplexný projekt

návrhu interiéru pre vašu prevádzku či administratívu?

Komplexný projekt 3D vizualizácie interiéru vám zvýši úspešnosť samotnej realizácie a vy sa môžete vyvarovať zbytočným a nákladným chybám. Premýšľame o celkovom projekte v súvislostiach a do najmenších detailov každého jedného metra štvorcového. Koordinujeme a komunikujeme s vami celkový projekt od prvého stretnutia až po finálnu 3D vizualizáciu priestoru.
Stavitelia určite ocenia presné informácie, ktoré získajú napríklad z kladačských plánov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. 
Projektová dokumentácia zahŕňa napríklad aj kusovník použitých doplnkov a nábytkov, v prípade ak nábytok nebol spracovaný klientovi na mieru. Viete kde daný doplnok, nábytok, či materiál zakúpiť a navyše máte i presnejší prehľad o potrebnom rozpočte.

Dizajn administratívnych priestorov

Dizajn komerčných priestorov

Sme zaradení medzi realizátorov v projekte

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu, za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.

Cieľová skupina projektu
Malé a stredné podniky
Čo môžete projektom získať?
V prípade ak sa zapojíte do projektu ako Žiadateľ, splníte podmienky a budete úspešný pri získaní kreatívneho vouchera, môžete získať podporu vo výške až 50% vašich nákladov, do maximálnej výšky 5 000 € pre kategóriu Dizajn.

Neváhajte a obráťte sa na nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku pre váš projekt.

Kompletné informácie o projekte nájdete na stránke vytvor.me

Kontakt

Korešpondenčná adresa

K. Šmidkeho 8

960 01 Zvolen

IČO: 50669028

DIČ: 1122534380

Nájdete nás aj na

  • LL Design FB
  • LL design instagram

Sme súčasťou projektu

© 2017 by LL Design - Interiérový dizajn - Všetky práva vyhradené